De behandeling.

De kinderfysiotherapeuten zijn rechtstreeks toegankelijk! Verwijzing door een arts is dus niet noodzakelijk.
Wanneer een kind voor het eerst, zonder verwijsbrief bij de kinderfysiotherapeut komt, volgt een screening. De kinderfysiotherapeut beoordeelt of de problemen van het kind op het terrein van de kinderfysiotherapie thuishoren. Hierna volgt een kinderfysiothe-rapeutisch onderzoek gedaan met specifieke testen.
Ouders/ verzorgers zijn belangrijk voor het geven van informatie over het kind. De kinderfysiotherapeut bepreekt de bevindingen en stelt, zo nodig, een behandelplan op.
Evaluatie van de behandeling vindt regelmatig plaats. Wanneer de behandelingen wor-den gestopt, schrijft de kinderfysiotherapeut een eindverslag.

Kinderen van 0 tot ongeveer 2 jaar worden aan huis onderzocht en behandeld. Het kind blijft  in de eigen, 'vertrouwde' omgeving, zodat het zich prettig voelt.

corina@biemanstherapie.nl 06-41739868